NOTARIAAT DRONGEN, Geassocieerde Notarissen te Gent-Drongen

 

NOTARIAAT DRONGEN

Geassocieerde Notarissen te Gent-Drongen

In de context van "langstlevende echtgenoot" vindt u op notaris.be nog volgende 19 artikels.

1 Erfrecht langstlevende echtgenoot

2 Hoe zit het erfrecht voor kinderloze koppels in mekaar?

3 Verkoop ouderlijk huis door de langstlevende echtgenoot

4 Hoe kunnen echtgenoten elkaar beschermen bij een overlijden?

5 Erfrecht langstlevende echtgenoot
Heeft de langstlevende echtgenoot, net als de kinderen, recht op een voorbehouden deel van de erfenis?...

6 Erfrechtregeling langstlevende bij kinderen uit vorig huwelijk
Op wat heeft de langstlevende recht? En wat met de kinderen? Wat kan er al dan niet geregeld worden via...

7 De vijf meest gestelde vragen over erven
Er komt heel wat kijken bij een erfenis. Zowel bij een erfenis ontvangen als je eigen erfenis regelen....

8 Nieuw in Huwen en samenwonen
Een huwelijkscontract is meer dan ooit een instrument geworden om aan successieplanning te doen. In een...

9 Hoe zit het erfrecht voor kinderloze koppels in mekaar?
Kunnen kinderloze koppels alles aan mekaar nalaten? Indien één van hen overlijdt: alles...

10 Verkoop ouderlijk huis door de langstlevende echtgenoot
Stel: vader is lange tijd geleden overleden. Moeder is deels eigenaar van de gezinswoning en deels vruchtgebruiker....

11 9 interessante vragen over erven
Ik beschouw het kind van mijn partner als mijn kind, kan ik hem laten erven? Stiefkinderen hebben geen...

12 Hoe kunnen echtgenoten elkaar beschermen bij een overlijden?
Wat voorziet het erfrecht qua bescherming? Wat als het koppel kinderen heeft? U krijgt het antwoord...

13 Worden je kinderen uit je eerste huwelijk benadeeld als je hertrouwt?
Hertrouwen en erfrecht: wat zijn de regels? Naar wie gaat je erfenis: naar je kinderen of naar je nieuwe...

14 Wat erven echtgenoten van mekaar?
Wat als je al dan niet kinderen hebt? Wat bij een tweede huwelijk? En wat zegt het nieuwe erfrecht hierover? U...

15 Mijn partner is overleden. Wat met de lopende facturen en domiciliëringen?
Wanneer een partner overlijdt, staat de wereld even stil voor de langstlevende partner. De regeling van...

16 Erfrecht: wat als u geen kinderen heeft?
Indien u geen kinderen heeft, is het belangrijk om na te gaan en vast te leggen wat er met uw vermogen...

17 Is het erfrecht van de langstlevende huwelijkspartner gewijzigd sinds 1 september 2018?
Ons erfrecht heeft sinds 1 september 2018 een grondige up-date ondergaan. Over de nieuwe regels die betrekking...

18 Huwelijksvoordelen
Het gekozen huwelijksstelsel heeft belangrijke gevolgen voor de echtgenoten wanneer er één...

19 Overlevingspensioen
Een overlevingspensioen geeft aan de langstlevende partner (weduwe of weduwenaar) een pensioen dat berekend...